Adatkezelési Tájékoztató

 

JOGI NYILATKOZAT

FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft. 

 

 

A webhely használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen jelen jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft.  (székhely 1036 Budapest, Lajos u. 78., cégjegyzékszám: 01-09-725232 , adószám: 13239213-2-41, képviseletében: Seres László)  mint Szolgáltató tulajdonában álló  http://fercomingatlan.hu webhely Ön általi használatát:

 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett http://fercomingatlan.hu weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A http://fercomingatlan.hu Portálon („Portál”) található összegyűjtött és strukturált tartalom a FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft.  szellemi tulajdona.

 

A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft.  fenntart minden, a Portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

 

A http://fercomingatlan.hu honlapon a felhasználóknak kapcsolatfelvételi szándék esetén űrlapot kell kitölteniük. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során Szolgáltató a részére eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvja az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csak abban az esetben történhet meg, ha arra jogszabály kötelezi. Szolgáltató a részére érkezett megkeresésekre optimálisan 24 órán belül, de maximálisan 3 munkanapon belül válaszol.

 

Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket és telefonszámot) csakis a kapcsolatfelvételi célra veszi az Szolgáltató igénybe. A felhasználó által megadott e-mail címre marketing célból üzenetet a Szolgáltató nem küld,  direkt telemarketinges megkereséssel nem él.

 

A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft.  adatkezelő tevékenységével kapcsolatos esetleges további kérdéseket és megjegyzéseket a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével a http://fercomingatlan.hu oldalon keresztül továbbíthatja Szolgáltató részére.

 

Az adatok 24 órás őrzéssel védett, Szolgáltató saját szerverének winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Szolgáltató azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).
A Portál domain neve szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatok kezeléséről szóló Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapján elhelyezi. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft. -hez,  azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Felhasználó a Szolgáltató http://fercomingatlan.hu Portálról letölthető és megtekinthető adatvédelmi tájékoztatójában található feltételeket elfogadja és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, kizárólag tájékoztató jelleggel működik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Szolgáltató nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes műkődését.

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:

 

Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 78

E-mail: info@fercomingatlan.hu

Tel: +36-1-2507940
Fax: +-36-1-2507939

 

A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft.  fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat módosítására és megváltoztatására a jövőben.

 

A jelen Jogi Nyilatkozat 2018. június hó 4.  napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.

 

 

Budapest, 2018. június 4.

 

FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft.